69416
ANASAYFA » GUNES VE RUZGAR ENERJISI

 • Güneş ve Rüzgar Enerjisi

  Şirketimiz güneş ve rüzgar enerjisi konusunda yatırım öncesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. 
  Talebiniz doğrultusunda projenizi oluşturarak, yapacağımız çalışmalar ışığında ihtiyacınızı en verimli ve tasarruflu şekilde karşılayacak sistemi tasarlayabiliriz. 
  Gerçekleştirdiğimiz bu fizibilite çalışması sonucu böyle bir yatırım öncesinde aklınıza takılan her türlü teknik ve idari sorulara doğru cevapları bulabilirsiniz.
  Alternatif enerji konusunda size özel çözümler için proje formumuzu kullanabilir ya da bizlerle doğrudan temasa geçebililirsiniz
  Danışmanlık hizmetimizin kapsamındaki çalışmalar:
  ·         Alan, zemin ve yol çalışmaları
  ·         En yakın gerilim hatlarının incelenmesi
  ·         Yerleşim noktasının belirlenmesi
  ·         Bölgesel ve noktasal iklim verilerinin belirlenmesi
  ·         Rüzgar enerjisi projelerinde rüzgar ölçümü yapılması
  ·         Elektrik tüketiminin belirlenmesi
  ·         En uygun enerji kaynağının/kaynaklarının belirlenmesi
  ·         En uygun sistem tasarımının yapılması
  ·         Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi
  ·         Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
  ·         Yatırım seçeneklerinin sunulması
  ·         Teşvik kapsamına elverişli durumların belirlenmesi
  ·         Proje lisans kapsamına giriyor ise elektrik üretim lisans işlemlerinin yürütülmesi

  Güneş Enerjisi Sistemleri 
  Güneş enerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir.Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.  Rüzgar Enerjisi Sistemleri 
  Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
  Rüzgârın gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgâr gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.